Author:

Financiële fraude

Financiële fraude heeft geen beperkingen en offshore jurisdicties zijn een doelwit voor het overschrijven van gestolen fondsen. Digitpol, een aan Cybercriminaliteit gerelateerd onderzoeksbureau, helpt personen en bedrijven die slachtoffer zijn geworden van financiële misdaden doormiddel van forensische hulp.

Wanneer de gestolen fondsen zijn overgeschreven naar bankrekeningen in Hong Kong, zal Digitpol’s kantoor in Hong Kong ingrijpen.

Digipol’s juridische partner is een expert in het herstellen van fondsen in Hong Kong en het binnenland van China. Door het combineren van onderzoeksgegevens en juridische dienstverlening kunnen internationale bedrijven en slachtoffers snel geholpen worden met het oplossen en terughalen van mogelijke in beslag genomen en gestolen fondsen.

De politie en de rechtbank van Hong Kong zijn de enige instanties die beslag mogen leggen op een bankrekening. Beide instanties hebben gegrond bewijs nodig om het onderzoek te kunnen openen. In de meeste gevallen zijn slachtoffers van financiële fraude niet op de hoogte van het aanleveren van het juiste bewijs en kan een onderzoek door de politie of de rechtbank in Hong Kong afgewezen worden.

Digitpol kan hierbij helpen, mede door het verzamelen van bewijs met behulp van gecertificeerde forensische software. Wanneer alle bewijzen duidelijk zijn, zal het forensisch verslag gedeeld worden met de autoriteiten en de bank.

Zijn er frauduleus fondsen van u overgeschreven naar een bankrekening in Hong Kong, let dan goed op het volgende:

  • Maak meteen melding bij uw bank dat de transactie frauduleus is
  • Rapporteer het incident zo snel mogelijk bij de lokale politie waar u zelf verblijft, zorg ervoor dat u het politierapport of dossiernummer krijgt
  • Meld de zaak bij de politie in Hong Kong, zorg ervoor dat u het politierapport of dossiernummer krijgt. Dit zal in de praktijk niet eenvoudig zijn want immers u weet niet wie u in Hong Kong moet verwittigen
  • Schakel Digitpol en hun juridische team in om bewijs te verkrijgen in Hong Kong. Digitpol zal ook contact leggen met de Hong Kong politie
  • Digitpol onderzoekt de zaak en maakt een dossier op van alle informatie en zal deze ten dienste stellen van de autoriteiten en de bank

Wanneer Digitpol is ingeschakeld, zal er onmiddellijk contact worden gelegd met de beveiligingsafdeling van de bank die de transactie ontvangt. Zij zullen geattendeerd worden op de fraude. In sommige zaken kunnen fondsen bevroren worden, als er op tijd wordt gehandeld.

Wanneer u in zich in deze ongewenste situatie bevindt, dient u snel te handelen. De tijd tussen het signaleren van de fraude en het rapporteren daarvan is essentieel. Digitpol staat in direct contact met alle fraudemanagers van de banken.  Snelheid van rapporteren is de sleutel tot succes

Bij een tijdige melding aan de politie, is er een grotere kans dat de frauduleuze bankrekening geconfisqueerd kan worden en de fondsen bevroren.

E-mail fraude kan in verschillende vormen voorkomen, zoals: online identiteitsfraude, financiële fraude, hacken, e-mail fraude, factuur-fraude en CEO-fraude.

Cyber fraude kan ernstige gevolgen hebben en lijden tot ernstige financiële consequenties.

Aangifte doen bij de politie in Hong Kong dient persoonlijk op het bureau, of via de E-crime service gedaan te worden. De politie heeft eerst het bewijs nodig dat een misdaad daadwerkelijk is gepleegd. Dit bewijs dient vooraf aangeleverd te worden, als het bewijs toereikend genoeg is, zal de politie onmiddellijk actie ondernemen.

In meerderheid van alle gevallen van internet fraude, is het bewijs alleen digitaal. Digitpol helpt met het verzamelen van het forensisch bewijs en laat in een rapportage zien hoe de fraude heeft plaats gevonden. Zij laat zien hoe het forensisch bewijs, zoals digitale data en server logbestanden wordt onderzocht en gerapporteerd.  Digitpol zal uw zaak aan de politie voorleggen en de juridische partner zijn, wanneer u een civiele procedure wil starten.

 

Contact Digitpol: https://digitpol.hk/freeze-funds-in-hong-kong-bank-account/

Telefoon - VK: +44 20 8089 9944

Telefoon - NL: +31558448040 

Telefoon - Hong Kong: +85239733884

Bedrijfsnaam: Digitpol

E-mail: stuur E-mail

Telefoon: +85239733884

Land: Hong Kong

Website: https://digitpol.com