Baza Skradzionych Pojazdów

Międzynarodowa Baza Skradzionych Pojazdów stanowi aktywną bazę danych skradzionych samochodów, łódek, motocykli oraz ciężarówek. Digitpol jest podmiotem odpowiedzialnym za utrzymanie i rejestrację wpisów do niniejszej Bazy Skradzionych Pojazdów, włączając w to rejestracje skradzionych, poszukiwanych i zdefraudowanych samochodów w USA, Europie, Azji, Afryce i rejonie Pacyfiku. Wszystkie pojazdy, umieszczone w tej bazie danych, są poszukiwane jako obiekty skradzione.

Jeśli natrafisz na pojazd, figurujący w niniejszej bazie skradzionych pojazdów, niezwłocznie skontaktuj się z Digitpol lub z najbliższym komisariatem policji.

W momencie rejestracji w bazie skradzionych pojazdów, w ramach mediów społecznościowych rozesłane zostaje powiadomienie (odświeżane co kilka godzin), zawierające informacje o samochodzie tj. numer nadwozia pojazdu (VIN), Numer Identyfikacyjny Pojazdu, Marka, Model Samochodu, Kolor, Numer Tablicy Rejestracyjnej. Ponadto, informacje te będą powiązane z kradzieżą na pierwszej stronie wyszukiwania Google. Jest to szalenie istotne, jeśli Twój samochód zostanie wysłany do innego kraju lub jest sprawdzany przez służbę celną, policję, organy ds. importu lub potencjalnych nabywców. W przypadku zgłoszenia kradzieży wyłącznie lokalnej policji, numer seryjny, VIN lub tablice rejestracyjne mogą nie zostać wyświetlone w wynikach wyszukiwania Internetu publicznego (Google) jako skradzione. Niniejsza baza skradzionych pojazdów udostępnia publicznie dodatkowe materiały, wspomagające zwalczanie przestępczości związanej z pojazdami, a także zwiększające szanse na odzyskanie skradzionego pojazdu.

Dowiedziono, że wiele osób kupujących pojazdy sprawdza VIN przez Internet przed zawarciem transakcji. Bardzo ważne: Wpis pojazdu do niniejszej bazy ma ogromne znaczenie dla uświadomienia policji, urzędu celnego, obywateli, potencjalnych nabywców lub biura ds. importu i eksportu pojazdów.

Jeśli Twój pojazd / samochód został skradziony, to należy bezzwłocznie zgłosić się do najbliższego komisariatu policji, a następnie telefonicznie skontaktować z Digitpol. Obsługa klienta pomoże w poszukiwaniu skradzionego auta oraz wytłumaczy, jak dodać skradziony pojazd do bazy danych. Po przyjęciu zgłoszenia kradzieży policja wyda Międzynarodowy list gończy, zawierający numer VIN oraz dane Tablic rejestracyjnych. Od tej chwili pojazd jest poszukiwany na całym świecie, a także widnieje w bazie SMV Interpol. W niektórych przypadkach Digitpol zapewnia wsparcie operacyjne w zakresie Znalezienia i Odzyskania pojazdu.

 Co zrobić, jeśli Twój Pojazd został Skradziony

  1. Natychmiast skontaktuj się z najbliższym posterunkiem policji, aby zgłosić kradzież samochodu.
  2. Skontaktuj się z firmą ubezpieczeniową, aby zgłosić roszczenie od razu po tym, jak zorientowałeś się, że Twój samochód został skradziony. Udostępnij firmie ubezpieczeniowej numer zgłoszenia kradzieży.
  3. Poinformuj Policję, czy w aucie zainstalowano jakikolwiek system śledzenia GPS i udostępnij informacje potrzebne do zalogowania.
  4. Zgłoś skradziony samochód do Digitpol i poproś o dodanie auta do Międzynarodowej Bazy Skradzionych Samochodów oraz o wszczęcie poszukiwań samochodu.

 

Co Się Stanie, Kiedy Zgłosisz Pojazd Do DigitPol?

Po zgłoszeniu skradzionego pojazdu do Digitpol przystąpimy do analizy danych. Jeśli VIN / Numery Tablic Rejestracyjnych widnieją na liście jako kradzione, wyślemy powiadomienie z informacjami o samochodzie tj. zdjęcia, marka, model, numery tablic oraz VIN do naszej międzynarodowej sieci dochodzeniowej ds. zwalczania przestępczości związanej z pojazdami, która obejmuje przejścia graniczne, organy celne, władze portowe, agencje spedycyjne, Policję i prywatne zespoły dochodzeniowe. Co więcej, powiadomienie jest rozsyłane wielokrotnie (co kilka godzin) za pośrednictwem mediów społecznościowych. Mało tego, numer seryjny skradzionego pojazdu, FIN, VIN oraz numery tablic rejestracyjnych zostaną wyświetlone na pierwszej stronie wyników wyszukiwania Google jako skradzione.

Kiedy Zaczniemy Szukać Pojazdu?

POSZUKIWANIE skradzionego pojazdu jest usługą uwarunkowaną przez określone kwestie. Jeśli będziemy w stanie wszcząć POSZUKIWANIA, poinformujemy Cię o tym.


Udostępnianie:

Dodając pojazd do tej bazy, masz absolutną pewność, że Digitpol prześle wszelkie informacje (włącznie z marką, modelem, kolorem, rokiem produkcji i wersją silnika) Policji, Służbom Celnym, Władzom Portowym, Detektywom oraz współpracującej z nami sieci Partnerskiej. Żadne dane osobowe nie zostaną udostępnione.

ANPR: 

Przy każdym zgłoszeniu w bazie Digitpol do systemu ANPR wpisywany jest numer tablicy, a jeśli algorytm natrafi na DOPASOWANIE, to Digitpol powiadamia oddział Policji odpowiedzialny za wykrycie skradzionego pojazdu w danym rejonie.

Ekipa Poszukiwawcza:

Jeśli kradzież auta jest zgłoszona na Policję, a zespół Policyjny zaangażowany w sprawę wyrazi zgodę, to w niektórych przypadkach Digitpol oferuje wsparcie operacyjne w zakresie znalezienia i odzyskania. W zależności od lokalizacji dokonanej kradzieży zespół poszukiwawczy może znaleźć się na miejscu i szukać pojazdu. Ma to głęboki sens, ponieważ z reguły skradzione pojazdy stoją zaparkowane przez kilka dni, zanim zostaną przeniesione w inne miejsce. Jeśli Twój pojazd zostanie skradziony w regionie, w którym Digitpol prowadzi usługę poszukiwania i odzyskiwania, to skontaktujemy się z Tobą.